Darovací SMS

Dárcovská SMS či DMS je způsob zasílání drobných finančních prostředků na účty dobročinných a neziskových organizací v rámci různých veřejných sbírek. Tento systém funguje v Česku od 12. dubna 2004. Provozuje jej Asociace provozovatelů mobilních sítí a Fórum dárců.

Zaslání DMS probíhá obdobně jako u obvyklé textové zprávy z mobilního telefonu či pevné linky. DMS se zasílají například na telefonní číslo 9xxxx a mají jednotný tvar.

Služba DMS probíhá na nekomerčním principu a respektuje zásadu minimálních nákladů na zajištění provozu. Rozdíl v částce pokrývá technické, organizační a koordinační zajištění projektu, včetně servisu pro neziskové a dobročinné organizace.

Je to nejjednodušší způsob, jak pomoci dobré věci.

Každý, kdo má chuť podpořit menší částkou charitativní projekty, již nemusí složitě vypisovat složenky nebo zadávat bankovní příkazy. Pro zaslání menších příspěvků stačí poslat DMS – dárcovskou SMS.

Je to průhledný způsob, jak pomoci dobré věci.

Každá DMS najde svého adresáta a finanční příspěvky poputují jen opravdu důvěryhodným, spolehlivým a prověřeným organizacím.
Každá nestátní nezisková organizace, která chce získávat finanční prostředky přes DMS, se musí zaregistrovat a předložit dokumenty dokládající její věrohodnost (výroční a finanční zprávu, potvrzení o své existenci za období alespoň dvou let) a zároveň navrhnout, na co konkrétně získané prostředky využije.

Každá organizace, která se chce do projektu Dárcovská SMS zapojit, musí dodržovat smluvní podmínky a zveřejňovat informace o využití získaných prostředků. Každý dárce tak má možnost si jednoduchým způsobem ověřit, jak bylo se získanými prostředky z DMS v jednotlivém projektu naloženo.

Částka vybraná na Dárcovských SMS bude použita na nákup posilovacích a kardio strojů včetně příslušenství do fitness centra pro invalidy.

Předem moc všem děkujeme!!!!!