Hi, How Can We Help You?

Hledáme partnery

Hledáme partnery

handicap-fitness

Pomozte hendikepovaným zapojit se do života

Hledáme partnery, sponzory, dárce, nadace.

Jakákoliv částka nebo proplacení naší faktury za něco, co jen malinko pomůže k podpoře našeho záměru pomoci handicapovaným lidem a vedením jich ke sportovní činnosti.

Naše společnost Handicap Fitness hledá komerční i nekomerční partnery, kteří by krátkodobě či dlouhodobě podporovali naše aktivity spojené s provozováním sportovních center pro handicapované lidi . Hledáme zdroje, které zajistí, abychom mohli náš záměr realizovat ve všech větších městech.

Nabízíme:

  1. Možnost být u toho – tedy být součástí užitečných a smysluplných aktivit, které mají pozitivní dopad na všechny handicapované lidi, a to jak na děti, tak i dospělé.
  2. Publicitu, která je s výstupy z našich aktivit, vystoupení, soutěží spojena.
  3. Možnost podílet se na zajímavých sportovních aktivitách s celospolečenským dopadem.
  4. Propagace vaší značky, firmy, či osoby ve všech našich sportovních centrech a na akcích, které budeme pořádat.