Darovacia SMS

Darcovská SMS či DMS je spôsob zasielania drobných finančných prostriedkov na účty charitatívnych a neziskových organizácií v rámci rôznych verejných zbierok. Tento systém funguje v Česku od 12. apríla 2004. Prevádzkuje ho Asociácia prevádzkovateľov mobilných sietí a Fórum donorov.

Zaslanie DMS prebieha obdobne ako u obvyklé textové správy z mobilného telefónu či pevnej linky. DMS sa zasielajú napríklad na telefónne číslo 9xxxx a majú jednotný tvar.

Služba DMS prebieha na nekomerčnom princípe a rešpektuje zásadu minimálnych nákladov na zabezpečenie prevádzky. Rozdiel v sume pokrýva technické, organizačné a koordinačné zabezpečenie projektu, vrátane servisu pre neziskové a charitatívne organizácie.

Je to najjednoduchší spôsob, ako pomôcť dobrej veci.

Každý, kto má chuť podporiť menšou čiastkou charitatívne projekty, už nemusí zložito vypisovať zloženky alebo zadávať bankové príkazy. Pre zaslanie menších príspevkov stačí poslať DMS – darcovskú SMS.

Je to priehľadný spôsob, ako pomôcť dobrej veci.

Každá DMS nájde svojho adresáta a finančné príspevky poputujú len naozaj dôveryhodným, spoľahlivým a prevereným organizáciám.
Každá neštátne nezisková organizácia, ktorá chce získavať finančné prostriedky cez DMS, sa musí zaregistrovať a predložiť dokumenty potvrdzujúce jej vierohodnosť (výročnú a finančnú správu, potvrdenie o svojej existencii za obdobie najmenej dvoch rokov) a zároveň navrhnúť, na čo konkrétne získané prostriedky využije.

Každá organizácia, ktorá sa chce do projektu Darcovská SMS zapojiť, musia dodržiavať zmluvné podmienky a zverejňovať informácie o využití získaných prostriedkov. Každý darca tak má možnosť si jednoduchým spôsobom overiť, ako bolo so získanými prostriedkami z DMS v jednotlivom projekte naloží.

Suma vybraná na darcovských SMS bude použitá na nákup posilňovacích a kardio strojov vrátane príslušenstva do fitness centra pre invalidov.

Vopred moc všetkým ďakujeme !!!!!